Įgyk pranašumą

ANTRINĖS INTERVENCIJOS PROJEKTE "JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS"

Kas tai?

Projektas tęsia Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antrinės intervencijos projekto „Naujas startas“ veiklas siekiant  integruoti jaunuolius į darbo rinką. Projektas prisideda prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, jaunų bedarbių užimtumo didinimo.

Kas gali dalyvauti?

Projekte gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektuose ("Atrask save", "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas", "Judam").

Projekto veiklos

Šio projekto metu jaunuoliams siūloma* dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai. Daugiau apie aktyvias darbo rinkos politikos priemones skaityk čia.

Kur projektas įgyvendinamas?

Projekto veiklos vykdomos visoje šalyje.

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius (nuo 2019-03-15 iki 2022-03-14).

Kas įgyvendina projektą?

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių).

Projektas bus finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

Projekto vertė – 13.783.000,00 eurų.

 *Asmenims siūloma dalyvauti priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose  užimtumo veiklos planuose.