Įgyk pranašumą

 

                                                                                                                                                                                                                 Pixabay.com nuotrauka

 Jau NETRUKUS  bus pradėtas įgyvendinti antrinės intervencijos projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas“!  Šiuo metu vykdomi parengiamieji  projekto darbai. Sek informaciją!

Kas tai?

Projektas tęs Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antrinės intervencijos projekto „Naujas startas“ veiklas siekiant  integruoti jaunuolius į darbo rinką. Projektas prisidės prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, jaunų bedarbių užimtumo didinimo.

Kam skirtas projektas?

Projekto metu bus įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (parama mokymuisi, remiamasis įdarbinimas ir parama judumui).  Projekto veiklose dalyvaus 5500 jaunuolių, 1190 dalyvių bus taikomos kompleksinės priemonės ( dalyvavimas profesiniame mokyme ir darbo įgūdžių įgijimo rėmime, profesiniame mokyme ir įdarbinime subsidijuojant,  stažuotė ir įdarbinimas subsidijuojant), atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius bei siekiant užtikrinti kuo sklandesnį įsiliejimą į darbo rinką.

 

Kur projektas bus įgyvendinamas?

Projekto veiklos bus veiklos bus vykdomos visoje šalyje.

Kas įgyvendins projektą?

Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių).

Kas galės dalyvauti?

Projekte galės dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte.

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius.