Jaunimo garantijos

 2013 m. balandžio mėn. ES Taryba paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo. Šia rekomendacija valstybės narės paskatintos užtikrinti, kad visiems jaunuoliams būtų suteikti kokybiški darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės ar mokomosios praktikos pasiūlymai per keturis mėnesius po darbo netekimo ar formaliojo švietimo įstaigos baigimo. Jaunimo garantijų iniciatyva įgyvendinama visose 28 ES valstybėse, iš jų – ir Lietuvoje.

Jaunimo garantijų iniciatyvos veiklos Lietuvoje finansuojamos iš kelių skirtingų šaltinių: Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto lėšimis. 

Minėtoje ES Tarybos rekomendacijoje numatomos ir tam tikros priemonės bei gairės, kokiu būdu valstybės narės galėtų spręsti jaunimo nedarbo problemą. Visų pirma, pabrėžiama ankstyvosios intervencijos ir aktyvinimo svarba. Šioje srityje valstybės skatinamos plėtoti socialinės aprėpties programas, remti informacinius mainus tarp atsakingų tarnybų, plėtoti individualizuotų paslaugų jaunimui teikimą. Įgyvendinant jaunimo integraciją į darbo rinką skatinančias priemones, valstybėms siūloma tobulinti jaunimo įgūdžius, suteikiant jaunuoliams galimybę grįžti į švietimo ar mokymo sistemą, bei gerinti jaunuolių padėtį darbo rinkoje, taikant įvairias lengvatas, tikslines subsidijas bei finansines paskatas darbdaviams.