Jaunimo darbo centrai

Šiuo metu Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose veikia 45 Jaunimo darbo centrai, jų sąrašą galite rasti čia.

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00–17.00 val., penktadienį – 8.00–15.45 val.    

  • JDC plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis, savanorišką darbą siūlančiomis organizacijomis teritoriniu ir nacionaliniu lygiu siekiant suteikti kompleksines ir profesionalias paslaugas skatinant tvarų jaunimo užimtumą.
  • Itin paklausūs visoje šalyje veikiančių JDC organizuojami verslumo seminarai, kurių metu jaunimas supažindinamas su mokesčių sistema, iššūkiais ir galimybėmis kuriant nuosavą verslą, rengiami praktiniai užsiėmimai gyvenimo aprašymo rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui temomis.
  • JDC  dalyvauja „Litexpo“ vykstančiose tarptautinėse mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodose „Studijos“. Jaunimui pristatomos JDC teikiamos paslaugos, teikiamos konsultacijos, aptariamos paklausios ir ateities profesijos, verslo organizavimo ir įsidarbinimo galimybės.
  • Kasmet gegužes mėnesį organizuojamas renginių ciklas „Atvirų durų dienos mokiniams“ sulaukia vis didesnio dėmesio, sparčiai išaugo mokinių, norinčių dirbti vasaros atostogų metu skaičius. Nepilnamečiai jaunuoliai yra supažindinami su jiems taikomais reikalavimais darbui, vietai ir laikui. Akcijos metu suteikta 4,2 tūkst. individualių konsultacijų apie įsidarbinimo galimybes vasaros metu, moksleiviams skirtas laisvas darbo vietas, registracijos tvarką, situaciją darbo rinkoje, nepilnamečiams taikomus reikalavimus, savanorystės galimybes. Užregistruota 771 laisva darbo vieta moksleiviams, 594 moksleiviai buvo įdarbinti. 7,3 tūkst. darbdavių buvo informuoti apie norinčius dirbti mokinius.
  • Populiarinami išvažiuojamieji renginiai, vizitai į įmones, susitikimai su moksleiviais, kuriuose pristatomos regione paklausios profesijos ir to regiono darbdaviai.
  • JDC savo veikloje taiko patrauklius ir dinamiškus metodus.
  • Profesinio orientavimo ir motyvavimo įrankiai „Jobpics“ padeda nustatyti jaunuolių pomėgius renkantis profesiją, o įrankis „Point of you“ padeda išplėsti savęs pažinimo, asmenybinių kliūčių identifikavimo, profesinio augimo ir tobulėjimo galimybes.

 JDC suteiktų paslaugų statistiką gali rasti čia.