Teisės aktai

Jaunimo garantijų iniciatyvą reglamentuojančius teisės aktus rasite Teisės aktų registre, paieškoje įvedę raktinius žodžius „Jaunimo garantijų“: čia

 Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktai skelbiami čia (žr. jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimas/Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymai)

Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktai skelbiami čia

Europos Komisijos dokumentai, susiję su Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimu, skelbiami čia