Jaunimo garantijų projektai

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą Lietuvoje, kuriama visiškai nauja paslaugų jaunimui koncepcija, galinti užtikrinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką.

2015–2019 m. nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunuoliai dalyvavo Jaunimo užimtumo iniciatyvos  ir Europos socialinio fondo lėšomis (69,2 mln. Eur) finansuojamuose projektuose „Atrask save“ ir „Naujas startas“.

Pirminės intervencijos projekte „Atrask save“, įgyvendintame nuo 2015 09 21 iki 2018 09 30,  darbo biržoje registruotiems ir neregistruotiems jaunuoliams iki 4 mėn. buvo teikiamos aktyvinimo ir motyvavimo paslaugos (darbo pokalbių simuliacijos, susitikimai su darbdaviais, smulkiaisiais verslininkais, susipažinimas su vietos rinkoje veikiančiomis įmonėmis bei švietimo ir profesinio mokymo įstaigomis, iki 20 dienų trunkančios praktikos pasirinktoje įmonėje su techninio mentoriaus pagalba ir kt.).

Atviroje rinkoje negavę pasiūlymo dirbti, mokytis ar atlikti praktiką, projekto „Atrask save“ dalyviai galėjo ir gali dalyvauti projekte „Naujas startas“, įgyvendintame nuo 2015-12-09 iki 2019-11-30, kuriame buvo teikiamos integravimo į darbo rinką priemonės (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, stažuotė ir kt.).

Siekiant paspartinti Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje, įtraukiant socialinius partnerius, nuo 2016 02 08 iki 2017 05 31 įgyvendintas viešinimo projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“.

2019–2021 m. NEET jaunuoliai taip pat bus skatinami įsitraukti  į tikslinius jaunimo projektus, finansuojamus Europos socialinio fondo lėšomis.

2019 m. pavasarį pasirašytos finansavimo sutartys įgyvendinti pirminės ir antrinės intervencijos projektus "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" (projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, bus suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį ) ir "Jaunimo užimtumo skatinimas" (projekto metu jaunuoliams bus siūloma dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse. Galės būti siūlomas ir priemonių komplektas.). Projektai prisidės prie darbo pasiūlos paklausos suderinamumo, skatins Užimtumo tarnyboje registruotų 16-29 m. nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų spartesnę ir tvaresnę integraciją į darbo rinką.

Jaunimo reikalų departamentas nuo 2019 m. pavasario taip pat įgyvendina projektą "Judam", kuris yra skirtas mažinti Užimtumo tarnyboje neregistruoto nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Numatytas dalyvių skaičius - 850, didelis dėmesys bus skiriamas jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga,  grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,  turintiems priklausomybes,  gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.