Įgyvendinamas projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas“

Kas tai?

Projektas tęs Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antrinės intervencijos projekto „Naujas startas“ veiklas siekiant  integruoti jaunuolius į darbo rinką. Projektas prisidės prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, jaunų bedarbių užimtumo didinimo.

Kam skirtas projektas?

Šio projekto metu jaunuoliams bus siūloma dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

 

Kur projektas bus įgyvendinamas?

Projekto veiklos bus veiklos bus vykdomos visoje šalyje.

Kas įgyvendins projektą?

Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių).

Kas galės dalyvauti?

Projekte galės dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektuose ("Atrask save", "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas", "Judam").

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius (nuo 2019-03-15 iki 2021-03-14).

Daugiau informacijos galima rasti čia.