Įgyvendinamas projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas“

Kas tai?

Projektas tęsia Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antrinės intervencijos projekto „Naujas startas“ veiklas siekiant  integruoti jaunuolius į darbo rinką. Projektas prisideda prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, jaunų bedarbių užimtumo didinimo.

Projekto tikslas – Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

Kas gali dalyvauti?

Projekte gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektuose ("Atrask save", "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas", "Judam").

Projekto veiklos - šio projekto metu jaunuoliams  siūloma dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse: profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

 Kur projektas įgyvendinamas?

Projekto veiklos bus veiklos bus vykdomos visoje šalyje.

Kas įgyvendina projektą?

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių).

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius (nuo 2019-03-15 iki 2021-03-14).

Projekto vertė – 13.783.000,00 eurų.

Projekto rodikliai (šaltinis - Užimtumo tarnyba):

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2020-08-31
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 5.500,00  1447
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys Skaičius 900  693

Daugiau informacijos galima rasti čia.