Įgyvendinamas projektas "Judam"

2019 m. balandžio 1 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo.

Projekto „JUDAM“ tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

 Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

 Ypatingas dėmesys skiriamas:

- jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų,

- turintiems problemų su teisėsauga,

- grįžusiems iš įkalinimo įstaigų,

- patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,

- turintiems priklausomybes,

- gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.

 Projekto vertė: 1.650.000 eurų

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-18-2021-06-30 (27 mėnesius)

 Projekto dalyvių skaičius: 850 asmenų

 Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 PROJEKTO VEIKLOS:

1. NEAKTYVIŲ JAUNUOLIŲ PAIEŠKA, MOTYVAVIMAS, SOCIALINIŲ IR DARBINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

Projekto "Judam"  koordinatoriai:

  • Aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis ir ieško potencialių dalyvių;
  • Užtikrina kokybiškas pirminės intervencijos paslaugas, lygiavertes Užimtumo tarnybos teikiamomis paslaugomis, tik labiau orientuotus į individualius NEET jaunimo ugdymosi poreikius bei pasitikėjimu grįstą santykį.  
  • Naudoja atskirus darbo su jaunimu gatvėje bei mobilaus darbo su jaunimu elementus: konsultuoja jaunimą, nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros; 
  • Dirba tiesiogiai su jaunimu neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosios erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai ir kt.); 
  • Dirba su jaunimo grupėmis pasitelkiant įvairias veiklas, kurios padeda identifikuoti NEET tikslinę grupę. 


2. ASMENINIŲ, TARPASMENINIŲ IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (STRESO/KONFLIKTŲ ĮVEIKIMAS, SOC. SANTYKIAI, PROBLEMŲ SPRENDIMAS)

atrinkti projekto partneriai teiks „Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas“, kuriomis pasinaudoję jaunuoliai žinos ir mokės:

 • darbo grupėje/komandoje pagrindinius etapus bei grupės narių vaidmenis, komunikacijos proceso eigą;
 • sudėtingų situacijų (streso, konflikto) įveikimo priemones ir būdus;
 • konstruktyvaus problemų sprendimo strategijas;
 • įvertinti savo asmeninius privalumus ir trūkumus, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • įvertinti savo vietą socialiniuose santykiuose, suprasti jos reikšmę ir keitimo galimybes;
 • konstruktyviai spręsti iškylančias problemas;
 • priimti savo jausmus ir suprasti jų išraiškos reikšmę socializacijos proceso efektyvumui;
 • pasitikėti savimi ir adekvačiai vertinti save socialiniuose santykiuose.

 Partneriai:

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

El. paštas 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Odminių g. 12, Vilnius

+37069882167

amc@vilnius.caritas.lt 

VšĮ „Gerumo rankos“ 

Ašigalio g. 17-79, Kaunas

+37065235118

info@gerumorankos.eu 

Elektrėnų kultūros centras

Draugystės g. 2, Elektrėnai 

+37052854330

kcelektrenai@gmail.com 

Gargždų atviras jaunimo centras

Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos raj.

+37068497131

youthcenterdirector@gmail.com 

Joniškio Algimanto Raudonikio atviras jaunimo centras

Vilniaus g. 14, Joniškis 

+37067828623

juventa.jurgeliene@gmail.com 

Panevėžio atviras jaunimo centras

Ramygalos 18, Panevėžys 

+37061652340

d.juodeliene@panevezioajc.lt  

 3. DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ REINTEGRUOTIS Į ŠVIETIMO/DARBO RINKOS SISTEMAS, UGDYMAS (SIAUROS SRITIES SPECIALISTAI – KOUČERIS, MENO TERAPEUTAS, SVEIKOS GYVENSENOS SPECIALISTAS, TEISININKAS, FINANSŲ KONSU LTANTAS, KARJEROS SPECIALISTAS, PSICHOLOGAS, SOCIALINIS DARBUOTOJAS)

 Pagal poreikį teikiamos siauros srities specialisto paslaugos: psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, lietuvių ar anglų kalbos mokytojo, asmeninio finansininko, karjeros specialisto ir pan. 

JGI koordinatoriui nustačius poreikį konkretaus specialisto paslaugoms, ir pranešus apie jį projekto veiklos koordinatorei, Jaunimo reikalų departamente gali būti įdarbinamas siauros srities specialistas, kuris su jaunuoliais dirbs individualiai.

 4.JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 JGI koordinatoriui įvertinus jaunuolių pasirengimą ir motyvaciją, gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje. Ši veikla bus organizuojama pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti  nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.
Savanoriams pagal poreikį bus suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas (maitinimo, kelionės, privalomojo sveikatos draudimo (PSD), apgyvendinimo, specialiosios priemonės savanoriškai veiklai atlikti) ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

 SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANTYS PARTNERIAI:

 

 

 

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

mes@savanoriai.org

Šeškinės g. 65, Vilnius

Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba"

lc.slauga@gmail.com

Aukštaičių g. 6, Kaunas

  Jaunuoliams teikiamos šios paslaugos:

 • pagalba pažįstant save
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga
 • motyvavimas
 • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslauga
 • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui) paslauga
 • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai - 8 organizacijos) paslauga
 • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslauga
 • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais paslauga
 • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai - dvi organizacijos) paslauga
 • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą paslauga 
 • Sėkmingai dalyvavęs projekto veiklose jaunuolis:

  • Labiau pažins save (gebės atpažinti savo stiprybes ir galimybes);
  • Gebės lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje;
  • Lengviau susiras darbą ar mokymo įstaigą;
  • Busi paskatintas įsitraukti į sau patinkančią mėgstamą veiklą;
  • Sužinos apie savo, kaip jauno žmogaus, galimybes savo mieste / miestelyje / apskrityje / šalyje / Europoje.

Dalyvaujant projekte projekto lėšomis apmokamas NEET jaunuolio privalomasis sveikatos draudimas (PSD); numatytos kelionės išlaidų kompensavimas (taikomas fiksuotas įkainis - 0,08 Eur/km, kompensuojamos trumpiausio maršruto atstumo kelionės  išlaidos); taikomas maitinimo išlaidų kompensavimas  (maitinimo išlaidos dalyviui kompensuojamos taikant fiksuotą įkainį – 2,08 Eur už vieną 2 ir daugiau valandų trukmės susitikimą su koordinatoriumi, kai yra sudarytas dalyvio individualus veiklos planas); savanoriams vykdantiems savanorišką tarnybą kitame mieste numatytas apgyvendinimo kompensavimas. 

 Visos projekto JUDAM veiklos orientuotos į tai, kad kiekvienas projekto dalyvis įgytų vertybines nuostatas, kurios padėtų jam tapti savarankiška, atsakinga, dora, pilietiška asmenybe. 

 Daugiau informacijos galima rasti čia.

Statistiką galima rasti čia.