D.U.K.

Dėl dalyvavimo projekte „Atrask save“ pradžios
Ar galiu dalyvauti projekte po pamokų (paskaitų) arba vasaros atostogų metu?

Projekte gali dalyvauti asmenys nuo 15 iki 29 metų, kurie nedirba ir nesimoko. Jeigu šiuo metu esi moksleivis (studentas) arba kažkur dirbi, laisvu nuo užsiėmimų metu arba per atostogas, dalyvauti projekte negali.

Jeigu aš nedirbu, nesimokau ir esu nepilnametis, ar man reikalingas tėvų sutikimas, kad galėčiau dalyvauti projekte?

Jeigu tau nuo 15 iki 18 metų, šiuo metu nedirbi ir nesimokai, dalyvauti projekto veiklose gali gavęs raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Tėvų sutikimas nereikalingas, jei esi registruotas (-a) darbo biržoje.

Jei esu nedirbanti, nesimokanti jauna mama, auginanti vaiką iki 2 metų, ar galiu dalyvauti šiame projekte?

Taip, gali dalyvauti projekte.

Kas čia per projektas? Ką jis man duos?
Ar tikslinga,kad seniūnai,socialiniai darbuotojai, vaikų teisių apsaugos specialistai, probacijos darbuotojai nukreiptų jaunimą pas Jaunimo garantijų koordinatorius?

Taip, nes jie gali pasiūlyti jaunuoliui reikalingas galimybes lengviau patekti į darbo rinką arba švietimo sistemą. Koordinatorių kontaktus rasite čia.

Dėl dalyvavimo projekte „Atrask save“ sąlygų
Ar dalyvavimas projekto veiklose yra mokamas?

Nemokamas.

Ar projekto koordinatoriai įsipareigoja surasti man darbo, mokymosi arba praktikos vietą?

Koordinatoriai įsipareigoja išsiaiškinti tavo poreikius, kartu su tavimi sudaryti individualų veiklos planą, teikti jame numatytas paslaugas, kad įgytum trūkstamų įgūdžių, žinių ir tokiu būdu galėtum lengviau rasti darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymą. Koordinatorius sieks pateikti pasiūlymą arba galės nukreipti į kitas, tau reikalingas priemones. Tačiau taip pat reikalingas tavo aktyvus dalyvavimas, motyvacija, noras ir pastangos susirasti/ gauti pasiūlymą.

Ar dalyvaudamas (-a) projekte aš būsiu apdraustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir kiek laiko? Ar projektas gali padengti PSD įsiskolinimus?

Darbo biržoje įsiregistravę jauni bedarbiai automatiškai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Jei nesi registruotas darbo biržoje, dalyvaudamas (-a) projekte būsi apdraustas visą dalyvavimo projekte laikotarpį, jei neturi privalomojo sveikatos draudimo įsiskolinimų. Projekto dalyvių įsiskolinimai projekto lėšomis negali būti apmokami.

Ar bus galima keisti veiklas, numatytas mano individualiame veiklos plane, jeigu man jos nepatiks?

Neskubėk apsispręsti. Pasikalbėk su savo projekto koordinatoriumi. Tikime, kad kartu rasite geriausią, tavo poreikius ir norus atitinkantį sprendimą.

Jei turiu negalią, ar galiu dalyvauti projekte?

Taip. Projekto koordinatorius pasistengs sudaryti tau tokį individualų veiklos planą, kuris atitiks tavo galimybes.

Ar nutraukęs dalyvavimą projekte galiu į jį sugrįžti?

Taip, į projektą gali grįžti. Pakartotinio dalyvavimo projekte trukmė priklausys nuo to, kiek mėnesių dalyvavai pirmąjį kartą.

Ką daryti, jeigu neturiu pinigų atvykti pas koordinatorių?

Jei esi registruotas darbo biržoje - paslaugos teikėjas įpareigotas pasirūpinti dalyvių nuvežimu ir parvežimu. Jei nesi registruotas darbo biržoje, žinok, kad koordinatorius teikia mobilias paslaugas. Tai reiškia, kad koordinatorius atvažiuos pas tave arba atsiveš į užsiėmimo vietą.

Kiek susitikimų galiu praleisti?

Galima praleisti ne daugiau nei 10 procentų suplanuotų veiklų.

Kaip dažnai vyks susitikimai?

Priklausomai nuo sudaryto individualaus veiklos plano (IVP).

Ar dalyvaudamas projekte galiu turėti kitų pajamų?

Projekto dalyvis gali gauti išmokas, įstatymuose numatytais atvejais.

Kodėl galima dalyvauti projekte tik vieną kartą?

Projekte „Atrask save“ galima dalyvauti tik vieną kartą. Jei dalyvaujant nepavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų, tau siūloma įsiregistruoti darbo biržoje, jei to dar nesi padaręs (-iusi), ir dalyvauti kitame projekte –  „Naujas startas“.

Savanorystė
Ar aš galiu būti registruotas darbo biržoje ir dalyvauti projekto savanorystės veikloje?

Taip, bet tuomet reikia kreiptis į teritorinėje darbo biržoje dirbantį Jaunimo garantijų koordinatorių.

Kiek laiko trunka savanorystė?

Individualiai. Maksimalus laikotarpis – 4 mėnesiai.

Kokias kompensacijas galiu gauti, dalyvaudamas (-a) savanoriškoje veikloje?

„Jaunimo savanoriškos tarnybos“ dalyviai projekto lėšomis apdraudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat dalyviams kompensuojamos savanorystės metu patirtos išlaidos: maitinimo, transporto, kanceliarinių ir kitų savanorystei reikalingų prekių išlaidos, esant poreikiui apmokamos būsto nuomos išlaidos. Daugiau informacijos

Ar savanorystė apmokama?

Vykdant savanorišką veiklą atlygis nėra mokamas. Savanoriams kompensuojamos savanorystės metu patirtos išlaidos: maitinimo, transporto, kanceliarinių ir kitų savanorystei reikalingų prekių išlaidos.

Ar dalyvaudamas šiame projekte galėsiu savanoriauti užsienyje?

Ne.

Ar galima savanorystės metu pakeisti mentorių?

Taip, mentorių galima keisti, tačiau tai priklauso nuo individualios situacijos.