Statistika

Kviečiame susipažinti su jaunimo situacija darbo rinkoje, tendencijomis ir jaunimo darbo centrų veikla bei statistika.

 Lietuvoje svarbiausios jaunimo nedarbo priežastys yra šios:

  • Neįgyta, arba įgyta nepakankama profesinė kvalifikacija;
  • Įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams;
  • Praktinės patirties stoka;
  • Jaunuolių atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoka;
  • Jaunuolių motyvacijos, socialinių kompetencijų stoka;
  • Darbo vietų kokybė ir dideli jaunuolių lūkesčiai.