Jaunimo situacija darbo rinkoje

Remiantis Statistikos departamento duomenimis,  jaunimo nedarbas nuo 2014 m. sparčiai mažėja, tačiau jaunimas darbo rinkoje vis dar patiria iššūkių ir vienodomis sąlygomis nėra pajėgus konkuruoti su darbo patirtį turinčiais specialistais.

2019 m. Užimtumo tarnybos parengta jaunimo darbo rinkoje apžvalga, kurioje yra pristatomi jaunimo skaičiaus pokyčiai Lietuvoje, darbo neturinčių jaunų asmenų situacija savivaldybėse ir jaunimo įsidarbinimo galimybės.

Užimtumo tarnybos parengta užimtumo tendencijų ir ateities prognozių apžvalga.

Užimtumo tarnybos veiklos ataskaitos,  kuriose jaunimui iki 29 m., kaip atskirai tikslinei grupei, skiriamas nemažas dėmesys.

JDC suteiktų paslaugų statistika

Daugiau statistinių duomenų galima rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje arba Statistikos departamento interneto svetainėje.

Pagrindinius socialinius rodiklius galite rasti čia.

ES statistikos duomenis galima pasiekti Eurostat duomenų bazėje.