Jauno bedarbio portretas

 

šaltinis: Užimtumo tarnyba