Įgyk pranašumą

DĖMESIO: projektas artėja prie pabaigos, projekto pabaiga - 2019 06 30. Kiekviename mieste siūlomas paslaugų paketas gali skirtis. Apie galimybes dalyvauti norimoje priemonėje teiraukis koordinatoriaus savo mieste.

Jei dalyvavai Jaunimo garantijų projekte „Atrask save“, tačiau vis dar nerandi tinkančios darbo, mokymosi ar praktikos galimybės, dalyvauk projekte „Naujas startas“.

Šis projektas padės tau lengviau integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Tu gali:

 SVARBU ŽINOTI: Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik darbo biržoje įsiregistravę jauni bedarbiai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti darbo biržoje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti. Priemonė, kurioje norite dalyvauti, turi būti įtraukta į Jūsų individualų užimtumo veiklos planą.

 NORIU ĮGYTI PAKLAUSIĄ PROFESIJĄ

Neabejojame, jog tu žinai kodėl verta mokytis, tobulėti ir turėti paklausią profesiją. Jei to dar nepadarei ar įgijai nepaklausią profesiją, tau galime pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme. Profesija tau padės ne tik lengviau įsidarbinti, bet ir gauti geresnius darbo pasiūlymus. O galbūt tu apsispręsi pradėti dirbti savarankiškai, imtis nuosavo verslo?

Profesinis mokymas gali būti formalusis (programų sąrašas) arba neformalusis (programų sąrašas) ir jis organizuojamas tik tuo atveju, jei:

  • yra konkretus darbdavys, norintis tave įdarbinti, kai baigsi mokytis (pagal Trišalę mokymo sutartį);
  • tavo pasirinkta mokymo programa yra paklausi darbo rinkoje ir ją baigęs tu pradėsi dirbti savarankiškai arba darbo biržos pasiūlytoje darbo vietoje (pagal Dvišalę mokymo sutartį).

Darbdavį tau gali pasiūlyti darbo birža arba jį gali pasirinkti pats (-i).

Jei nuspręsi mokytis, darbo birža tau išduos kuponą profesiniam mokymui finansuoti. Iš pateikto sąrašo, tu pats galėsi pasirinkti konkrečią mokymo įstaigą, kurioje norėtum mokytis. 

Visą mokymosi laikotarpį tau bus mokama mokymo stipendija, kompensuojamos kelionės, apgyvendinimo ir sveikatos patikrinimo išlaidos. 

SVARBU ŽINOTI:  jei be svarbios priežasties nutrauktum profesinį mokymą, atsisakytum įsidarbinti pagal profesinio mokymo sutartį, įsidarbintum, bet per 6 mėnesius nutrauktum darbo sutartį, tau reikėtų darbo biržai atlyginti  jos patirtas, su profesiniu mokymu susijusias, išlaidas (NAUJA: sąlyga netaikoma jei profesinio mokymo priemonėje dalyvauji pirmą kartą).

 

NORIU ĮGYTI DARBO ĮGŪDŽIŲ TIESIOGIAI DARBO VIETOJE

Sėkmingai baigei profesinį mokymą ir esi pasiruošęs žengti vieną svarbiausių  žingsnių į savarankišką gyvenimą – pirmą kartą pradėti dirbti pagal įgytą kvalfikaciją? Tačiau tai padaryti trukdo patirties ir darbo įgūdžių stoka? Siūlome dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje.

Šios priemonės dalyviai konkrečioje įmonėje įdarbinami darbo įgūdžiams įgyti, jiems paskiriamas mentorius (mokytojas). Tokiu atveju darbdaviams iki 12 mėn. mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

Darbdavį tau gali pasiūlyti darbo birža arba jį gali pasirinkti pats (-i).

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje laikotarpiu darbo sutartį nutrauktum savo iniciatyva, darbo biržoje pakartotinai registruotis galėtum ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

 

NORIU LENGVIAU ĮSIDARBINTI

Eidamas į darbo pokalbį, nepamiršk paminėti, kad gali gauti subsidiją – tai tavo vienas pranašumų prieš kitus kandidatus.

Jei turi viziją ką norėtum veikti ir tikslą, kurio galėtum siekti – tau skirta įdarbinimo subsidijuojant priemonė.

Už įdarbintus šios priemonės dalyvius darbdaviams iki 6 mėn. mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

Darbdavį tau gali pasiūlyti darbo birža arba jį gali pasirinkti pats (-i).

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje laikotarpiu darbo sutartį nutrauktum savo iniciatyva, darbo biržoje pakartotinai registruotis galėtum ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

 

NORIU DALYVAUTI STAŽUOTĖJE

Stažuotė –  neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti.

Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas stažavimasis nuo 20 valandų iki 40 valandų per savaitę.

Stažuotės laikotarpiu teritorinė darbo birža kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams  moka stipendiją. 

 

 NORIU NE TIK MOKYTIS, BET IR DIRBTI, DALYVAUJANT PAMEISTRYSTĖJE

Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį – tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje.

Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudarys daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.

Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui bus mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris bus ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlygis. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką bus mokama stipendija.

Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

 

NORIU PRADĖTI SAVO VERSLĄ

DĖMESIO: ši priemonė projekte sustabdyta, nes pasiekta finansuoti galimų paraiškų riba. 2018 m. rudenį bus pradėtas įgyvendinti naujas ES lėšomis finansuojamas projektas priemonei įgyvendinti.

Turi svajonę ir nori dirbti savarankiškai? Kurk darbo vietą sau.

Architektas, žemėtvarkininkas, fotografas, keramikas, multimedijos, interjero dizaineriai, garso režisierius, baristos, dantų technikas, geodezininkas, stalius, automobilių mechanikai, mikroautobuso vairuotojas – šias ir kitas profesijas pasirinkę jaunieji verslininkai jau džiaugiasi pradėta veikla.

Tau siūlome galimybę gauti finansinę paramą verslo pradžiai iki 16 tūkst. Eur (40 MMA). Skirtos subsidijos nereikia grąžinti, jei įkurta darbo vieta išsaugoma trejus metus.

Subsidiją gali panaudoti:

  • darbo priemonių pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
  • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

SVARBU ŽINOTI: finansinė parama gali būti skiriama, jeigu darbo vietą sau steigi pirmą kartą (t.y. jei iki šiol darbo vietos nebuvai įsteigęs labai mažose įmonėse, atitinkančiose LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas). Avansu pervedama 85 proc. paramos sumos. Likusi dalis - per 5 darbo dienas, pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Pasirašius sutartį, darbo vieta turi išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, subsidija arba jos dalis (priklauso nuo to, kada panaikinta darbo vieta)  turi būti grąžinta darbo biržai.

NUO KO PRADĖTI?

  1. Įsiregistruok darbo biržoje ir su jaunimo konsultantu aptark galimybes pradėti savo verslą;
  2. Dalyvauk projekte „Atrask save“, įgyk reikiamų žinių verslui kurti ir dirbti savarankiškai (ne trumpiau kaip 2 sav.);
  3. Parenk paraišką dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
  4. Sulaukęs teigiamo darbo biržos sprendimo, įkurk labai mažą įmonę (iki 10 darbuotojų) ir pateik reikalingus dokumentus subsidijai gauti;
  5. Pasirašyk sutartį su darbo birža.

REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS?

Kreipkis į aptarnaujantį darbo biržos specialistą, skaityk informaciją Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje ČIA, dažniausiai užduodamus klausimus, lankstinuke