Registracija Užimtumo tarnyboje

Užimtumo tarnybos projekte dalyvauti gali tik Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys. Dalyvavimas projekte turi būti numatytas Individualaus užimtumo veiklos plane.

Registracija Užimtumo tarnyboje vyksta internetu, o nesant galimybės - telefonu. Daugiau informacijos apie registraciją Užimtumo tarnyboje galima rasti https://uzt.lt/registracija-ut/.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo užimtumo skatinimas“ prašome kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).