Statistika

Užimtumo tarnybos informacija apie lėšų panaudojimą ir rodiklius
 

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2022-06-30

16–29 m. asmenys dalyvavę aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse

14.337.368,92

11.087.623,85

Informavimas apie projektą

2.906,77

 59,29

 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2022-06-30
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 5750  5360
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys Skaičius 2181  3072