Įgyvendintas projektas "Jaunimo užimtumo skatinimas" (2019 03 15 - 2023 03 31)

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16–29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys*.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-15.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-03-31.

Projekto vertė – 14.555.336,22 Eur.

Projekte panaudota lėšų per 2023 m. (iki 2023 m. kovo 31 d.) –  688.133,92 Eur. 

Panaudota lėšų nuo projekto pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. –  13.997.800,90 Eur.

Projekto veiklos: projekto tikslinės grupės dalyviai dalyvauja profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

*Projekte galėjo dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 m. amžiaus, dalyvavęs Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektuose ("Atrask save""Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas""Judam") ar pirminės intervencijos veiklose.

Rodikliai