Įgyvendintas projektas "Judam" (2019 03 18 - 2023 04 30)

Projektą „JUDAM“ įgyvendino Jaunimo reikalų agentūra.

Projekto „JUDAM“ tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje,  skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto biudžetas2535325 Eur, iš jų 1635325 Eur ES fondų lėšos, 900000 Eur Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 1535 asmenų

 "JUDAM" koordinatoriai siūlė pagalbą jaunimui:                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                        - iš sunkumus patiriančios šeimos,

                                                        - turinčiam problemų su teisėsauga,

                                                        - grįžusiam iš įkalinimo įstaigų,

                                                        - patiriančiam pajamų ar kitus nepriteklius,

                                                        - turinčiam priklausomybių,

                                                        - gyvenčiam ar jau išėjusiam iš globos įstaigų.

Projekto trukmė -  projektas įgyvendintas nuo 2019 m. kovo 18 d.  iki 2023 m. balandžio 30 d. 

Paslaugos:

  • pagalba pažįstant save
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga
  • motyvavimas
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui) paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai - 8 organizacijos) paslauga
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslauga
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai - dvi organizacijos) paslauga
  • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą paslauga 

Paskaityk, ką apie projektą "Judam", projekto "Judam" koordinatorius, projekto veiklas bei jame dalyvaujančius jaunuolius rašė spauda:

2021 06 25 lrytas.lt straipsnis apie projektą "Judam"

2021 09 16 lrytas.lt straipsnis apie projektą "Judam" ir jo dalyvį

2021 09 18 lrytas.lt straipsnis apie projekto "Judam" dalyvį

2021 10 06 lrytas.lt straipsnis apie projekto "Judam" dalyvę