Įgyvendintas projektas "Naujas startas" (2015 12 09 - 2019 11 30)

Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09 – 2019-11-30
Projekto vertė: 44 137 102,71 eurų, iš kurių 40 558 418,89 eurai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 3 578 683,82 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto vykdytojas: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto tikslinė grupė: Užimtumo tarnyboje registruoti 16-29 m. amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte "Atrask save".

 Projekto veiklos:

  1. Profesinis mokymas
  2. Įdarbinimas subsidijuojant
  3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
  4. Savarankiško užimtumo rėmimas
  5. Pameistrystė
  6. Stažuotė

 Statistika:

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui, Eur

Projekto veiklose iki 2019 m. gruodžio 31 d. dalyvavo, asm.

Panaudota lėšų iki 2019 m. gruodžio 31 d., Eur

Profesinis mokymas, iš jų:

12.955

26.136.147,16

 12.984

26.088.311,09

Profesinis mokymas unikaliems dalyviams

   

12.940

 

Profesinis mokymas asmenims po įdarbinimo subsidijuojant

   

44

 

Įdarbinimas subsidijuojant, iš jų:

5.295

8.070.299,46

5.354

8.067.750,17

Įdarbinimas subsidijuojant unikaliems asmenims

4.639

 

4.684

 

Įdarbinimas subsidijuojant asmenims po profesinio mokymo

656

 

670

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, iš jų:

2.292

4.577.139,23

2.302

4.577.089,78

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas asmenims po profesinio mokymo

1.483

 

1492

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas pasirengusiems darbo rinkai asmenims

809

 

810

 

Savarankiško užimtumo rėmimas, iš jų:

340

4.402.904,80

340

4.337.647,52

Savarankiško užimtumo rėmimas unikaliems asmenims

   

315

 

Savarankiško užimtumo rėmimas asmenims po PM, ĮS, DĮĮR veiklų

   

25

 

Stažuotė

167

89.223,01

169

89.223,01

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

138

220.160,38

134

220.149,96

Šaltinis: Užimtumo tarnyba