Įgyvendintas projektas "Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas" (2016 02 08 - 2017 05 31)

 

BENDROJI INFORMACIJA

Šis projektas – pilotinė Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos socialinių partnerių iniciatyva geresniam informavimui apie jaunimo garantijas.

Projekto tikslas – paspartinti Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje, įtraukiant socialinius partnerius.

Projekto uždaviniai:

 • Geriau informuoti ir į aktyvų Jaunimo garantijų įgyvendinimą įtraukti pagrindines Jaunimo garantijas teikiančias institucijas ir socialinius partnerius, skatinant dvišalį komunikacijos ir bendradarbiavimo modelį, integruotos ir individualizuotos informacijos teikimą tikslinėms grupėms;
 • Sukurti naują komunikacijos ir bendradarbiavimo modelį geresniam tikslinės grupės informavimui apie Jaunimo garantijas, sukurti sąlygas geresniam tikslinės grupės pasiekimui ir skatinimui naudotis Jaunimo garantijomis.

Projekto vykdytojas – Lietuvos pramoninkų konfederacija

Projekto partneriai: 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2016-02-08 – 2017-05-31.

Svarbiausios veiklos: 

 • mobiliosios aplikacijos jaunimo darbo paieškai sukūrimas;
 • apvaliojo stalo diskusijų ir konferencijų organizavimas;
 • informacinių ir motyvacinių renginių nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams organizavimas;
 • atvirų durų dienų įmonėse kampanija;
 • kūrybiškumo skatinimo konkurso organizavimas;
 • informacinio filmo ir motyvacinių video klipų sukūrimas;
 • pristatymas radijo laidose ir komunikacija socialiniuose tinkluose;
 • sėkmės istorijų dokumentavimas ir viešinimas;
 • sociologinio poveikio tyrimas;
 • kitos viešinimo veiklos.

Finansavimas: Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšos.