Jaunimo darbo centrai

  • JDC plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis, savanorišką darbą siūlančiomis organizacijomis teritoriniu ir nacionaliniu lygiu siekiant suteikti kompleksines ir profesionalias paslaugas skatinant tvarų jaunimo užimtumą.
  • Itin paklausūs visoje šalyje veikiančių JDC organizuojami verslumo seminarai, kurių metu jaunimas supažindinamas su mokesčių sistema, iššūkiais ir galimybėmis kuriant nuosavą verslą, rengiami praktiniai užsiėmimai gyvenimo aprašymo rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui temomis.
  • JDC  dalyvauja „Litexpo“ vykstančiose tarptautinėse mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodose „Studijos“. Jaunimui pristatomos JDC teikiamos paslaugos, teikiamos konsultacijos, aptariamos paklausios ir ateities profesijos, verslo organizavimo ir įsidarbinimo galimybės.
  • Kasmet gegužes mėnesį organizuojamas renginių ciklas „Atvirų durų dienos mokiniams“ sulaukia vis didesnio dėmesio, sparčiai išaugo mokinių, norinčių dirbti vasaros atostogų metu skaičius. Nepilnamečiai jaunuoliai yra supažindinami su jiems taikomais reikalavimais darbui, vietai ir laikui. 
  • Populiarinami išvažiuojamieji renginiai, vizitai į įmones, susitikimai su moksleiviais, kuriuose pristatomos regione paklausios profesijos ir to regiono darbdaviai.
  • JDC savo veikloje taiko patrauklius ir dinamiškus metodus.
  • Profesinio orientavimo ir motyvavimo įrankiai „Jobpics“ padeda nustatyti jaunuolių pomėgius renkantis profesiją, o įrankis „Point of you“ padeda išplėsti savęs pažinimo, asmenybinių kliūčių identifikavimo, profesinio augimo ir tobulėjimo galimybes.

 JDC suteiktų paslaugų statistika

2015 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 118 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Informacija apie darbo paiešką, laisvas darbo vietas, profesijas, studijų programas ir kt. klausimais individualiai suteikta 32,6 tūkst. asmenų, telefonu ir el. paštu atsakyta į 48 tūkst. užklausų. 2015 m. 5,8 tūkst. JDC renginių ir užsiėmimų dalyvavo 79,8 tūkst. asmenų.

2016 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 138,6 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Informacija apie darbo paiešką, laisvas darbo vietas, profesijas, studijų programas ir kt. klausimais individualiai suteikta 38,4 tūkst. asmenų, telefonu ir el. paštu atsakyta į 55 tūkst. užklausų. 2016 m. organizuota 6,8 tūkst. renginių ir užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 83,1 tūkst. asmenų.

2017 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 86,7 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Individualių konsultacijų suteikta 29 tūkst., informuota telefonu, el. paštu ir internetu – 27,7 tūkst. asmenų. Organizuota 5,3 tūkst. užsiėmimų (iš jų apie 12,7 proc. – išvažiuojamieji), kuriuose apsilankė 62,2 tūkst. dalyvių.

2018 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 79,1 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Informacija apie laisvas darbo vietas, studijų programas, profesijos pasirinkimą ir kt. klausimus individualiai suteikta 24 tūkst. asmenų. 32,4 tūkst. asmenų informuota telefonu, el. paštu ir internetu. Organizuota 4,4 tūkst. užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 42,2 tūkst. asmenų. 502 užsiėmimai buvo išvažiuojamieji, juose apsilankė 12,7 tūkst. asmenų.

2019 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos – 86,1 tūkst. darbo ieškantiems asmenų. Informacija apie laisvas darbo vietas, studijų programas, profesijos pasirinkimą ir kt. klausimus individualiai suteikta 30,6 tūkst. asmenų.   Telefonu, el. paštu ir internetu informuota 36,6 tūkst. asmenų. Organizuoti motyvavimo, mokomieji ir su partneriais užsiėmimai,  kuriuose dalyvavo 36,9 tūkst. asmenų. Išvažiuojamuosiuose užsiėmimuose apsilankė  21,8 tūkst. asmenų.

 2020 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos – 139,1 tūkst. darbo ieškantiems asmenų. Informacija apie laisvas darbo vietas, studijų programas, profesijos pasirinkimą ir kt. klausimais individualiai suteikta 43,8 tūkst. asmenų.  Telefonu, el. paštu ir internetu informuota 71,5 tūkst. asmenų. Klientai buvo konsultuojami gyvenimo aprašymo (CV), motyvacinio laiško rašymo ir darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu ir kitais klausimais. Norintys užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje buvo informuojami apie reikalingus pateikti dokumentus, socialines garantijas, jaunimui teikiamas galimybes dalyvauti Užimtumo tarnybos įgyvendinamuose projektuose. JDC lankytojai buvo konsultuojami, kaip naudotis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis. Lankytojai buvo nuolat informuojami apie galimybę apsilankyti renginiuose, dalyvauti verslumo bei motyvacijos skatinimo užsiėmimuose, įvairiose savanoriškose veiklose, įgyti kompetencijų socialinių partnerių organizuojamuose mokymuose. Organizuoti motyvavimo, mokomieji ir su partneriais užsiėmimai, tokie, kaip „Pasimatuok profesiją“, „Pirmas darbas. Ką turi žinoti?“, „Profesinė karo tarnyba“, kuriuose dalyvavo 48,2 tūkst. asmenų. Dėl karantino 2020 m. renginiai daugiausiai vyko nuotoliniu būdu. Organizuoti išvažiuojamieji užsiėmimai, kurie pagal poreikį buvo inicijuoti ir mokyklų, ir Jaunimo darbo centro atstovų. Dažniausiai vyksta susitikimai/diskusijos šiomis temomis: „Absolventų kelias į darbo rinką“, „Pažink profesijų žemėlapį“, „Karjeros startas“. Užsiėmimuose apsilankė 23,7 tūkst. asmenų.

2021 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos  apie 100 tūkst. (99 908 tūkst.) darbo ieškančių jaunų asmenų. Dėl ekstremalios situacijos šalyje, dauguma paslaugų buvo teikiama per atstumą, internetu bei telefonu. Informacija apie darbo rinką, studijų programas, profesijos pasirinkimą ir kt. klausimais telefonu, el. paštu ir internetu buvo suteikta 88 405 tūkst. asmenų. Klientai  buvo konsultuojami gyvenimo aprašymo (CV), motyvacinio laiško rašymo ir darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu ir kitais klausimais. Individualiai konsultuota apie 9 703 tūkst. asmenų. Norintys užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje buvo informuojami apie reikalingus pateikti dokumentus, socialines garantijas, jaunimui teikiamas galimybes dalyvauti Užimtumo tarnybos įgyvendinamuose projektuose. JDC lankytojai buvo konsultuojami, kaip naudotis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis.  Jaunuoliai taip pat buvo nuolat informuojami apie galimybę dalyvauti renginiuose,  verslumo bei motyvacijos skatinimo užsiėmimuose, įvairiose savanoriškose veiklose, įgyti kompetencijų socialinių partnerių organizuojamuose mokymuose. Organizuoti motyvavimo, mokomieji ir su partneriais užsiėmimai, tokie, kaip „Pasimatuok profesiją“, ,Aš – galiu!“, „Karjeros planavimas – kam to reikia?“, „Nuo verslo idėjos iki jos įgyvendinimo“, „Savanorystės galimybės Lietuvoje“ ir kt. Įvairiuose renginiuose dalyvavo 19 476 tūkst. asmenų.

2022 m. Per  2022 m. JDC informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos – 23615 jaunų asmenų. Informacija apie darbo rinką, studijų programas, profesijos pasirinkimą ir kt. klausimais telefonu, el. paštu ir internetu buvo suteikta 17863 asmenims. Klientai  buvo konsultuojami gyvenimo aprašymo (CV), motyvacinio laiško rašymo ir darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu ir kitais klausimais. Individualiai konsultuota per 5017 asmenų. Norintys užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje buvo informuojami apie reikalingus pateikti dokumentus, socialines garantijas, jaunimui teikiamas galimybes dalyvauti Užimtumo tarnybos įgyvendinamuose projektuose. JDC lankytojai buvo konsultuojami, kaip naudotis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis. Jaunuoliai taip pat buvo nuolat informuojami apie galimybę dalyvauti renginiuose,  verslumo bei motyvacijos skatinimo užsiėmimuose, įvairiose savanoriškose veiklose, įgyti kompetencijų socialinių partnerių organizuojamuose mokymuose. Organizuoti motyvavimo, mokomieji užsiėmimai, kuriuose ne retai dalyvavo socialiniai partneriai, tokie, kaip „Pasimatuok profesiją“, ,Aš – galiu!“,  „Karjeros planavimas – kam to reikia?“, „Nuo verslo idėjos iki jos įgyvendinimo“, „Savanorystės galimybės Lietuvoje“ ir kt. Įvairiuose renginiuose per 2022 m. dalyvavo per 11411 jaunuolių.

2023 m. JDC per 2023 m. 12 292 jaunuoliams suteikė informavimo ir konsultavimo paslaugas, iš jų 6614 mokiniams, padėjo parengti 987 gyvenimo aprašymus JDC lankytojams. 4 775 jaunuoliai dalyvavo JDC išvažiuojamuose užsiėmimuose, 2570 JDC lankytojų konsultavosi individualiai.