Regioniniai karjeros centrai

Alytaus Jaunimo darbo centro (JDC) patalpose 2019 m. buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje regioninis karjeros centras „Karjeras“. „Karjere" jaunimas nuo 14 m. sulaukia profesionalių profesinio orientavimo konsultacijų ir galimybės „pasimatuoti profesiją", įsitraukti į savanorišką veiklą, padedant  mokyklose dirbantiems karjeros konsultantams, Jaunimo darbo centrų darbuotojams, psichologams ir socialiai atsakingiems verslininkams.

„Karjere“ jaunuoliams teikiamos individualios konsultacijos, sprendžiami specialūs testai, įvertinantys jaunuolių profesinius polinkius, jaunimas galės išbandyti save savanorystėje arba praktikoje ar kurti savo verslą.  „Karjero“ paslaugas sudaro karjeros planavimas, individualios konsultacijos, profesinio orientavimo užsiėmimai, galimybė susirasti vietą praktikai arba savanorystei,  verslumo skatinimas jauniems, savęs ieškanties žmonėms. Taip pat laukiama ir tų, kurie turi klausimų dėl įsidarbinimo arba profesijos įgijimo. „Karjero" išskirtinumas yra visų karjeros valdymui reikalingų paslaugų teikimas po vienu stogu bei suformuotas darbdavių tinklas, kuris sudarys sąlygas jaunimui išbandyti save pasirenkant vieną ar kitą profesiją.

 „Karjero“ suteiktų paslaugų statistika: 

2019 m.: 131 – individualių konsultacijų moksleiviams,  6 – moksleivių konsultacijos su psichologu, 24 – susitikimai su įkvepiančiais lektoriais, 30 – parengtų gyvenimo aprašymų, 5 – pažintiniai mokinių vizitai įmonėse ir organizacijoje, 15 – bendradarbiavimo susitarimų.

2020 m. "Karjere" 254 moksleiviui suteiktos individualios konsultacijos studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. Individualių konsultacijų metu moksleiviai domėjosi ne tik studijų Lietuvoje, bet ir užsienyje galimybėmis. Individualios konsultacijos trukmė svyravo nuo 0,5 val. iki 2 val. Dėl individualių konsultacijų dažniausiai kreipėsi antros gimnazinės klasės moksleiviai (40 proc.) kiti – pirmos (5 proc.) ir trečios (20 proc.) ir ketvirtos (15 proc.) gimnazinės klasės moksleiviai, studentai ir profesinės mokyklos mokiniai (15 proc.) bei progimnazijų moksleiviai (5 proc.). Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai konsultavo 7 centro lankytojus, tai sudaro ~ 5 proc. visų į individualias konsultacijas atėjusių jaunuolių.  Savo kontaktus pateikę jaunuoliai turėjo galimybę gauti naujausią informaciją apie laisvas darbo vietas ir darbdavių vykdomas atrankas. Centro veikla dėl karantino 2020 m. daugiausiai vyko nuotoliniu būdu. Moksleiviai ieškojo pagalbos, rinkdamiesi mokymosi dalykus ugdymo planuose, savanorystės pasiūlymų - jiems buvo svarbu tinkamai pasirinkti mokomuosius dalykus ir pasitikrinti, ar pasirinkta studijų sritis jiems tinka. Vyresni jaunuoliai iki 29 m. domėjosi savo verslo kūrimo galimybėmis, registracija ir išmokomis Užimtumo tarnyboje.  Regioninio karjeros centro komanda organizavo 61 informacinį, profesinį ir motyvacinį renginį moksleiviams bei 9 pažintinius vizitus į Alytaus miesto įmones.

2021 m. "Karjere" 44 moksleivių suteiktos individualios konsultacijos studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. Individualių konsultacijų metu moksleiviai domėjosi ne tik studijų Lietuvoje, bet ir užsienyje galimybėmis. Regioninio karjeros centro komanda organizavo 37 informacinius, profesinius ir motyvacinius renginius moksleiviams, kuriuose dalyvavo 1192. Organizuoti virtualūs pažintiniai vizitai į Alytaus miesto įmones. Per 2021 metus „Karjeras“ padėjo įsidarbinti 6 mokiniams atostogų metu. Vienam studentui pagelbėjo surasti praktikos vietą. Centras dalyvavo MMT forume „Šiandien kuriu rytojų“, taip pat šalies mokytojams ir klasių vadovams skirtoje konferencijoje „Ateities profesijos, darbo rinkos apžvalga“.

2022 m.  įvertinus sėkmingą Regioninio karjeros centro Alytaus „Karjeras“ veiklą,  taip pat atsižvelgiant į gerąją užsienio šalių praktiką, 2022 m I – ajame pusmetyje, vykdant bendrą projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC),   veiklą pradėjo 14 Regioninių karjeros centrų (RKC). 11 RKC finansuojami iš projekto lėšų. 3 RKC veikia Užimtumo tarnybos iniciatyva siekiant kuo didesnio paslaugų prieinamumo. RKC tikslas - darniai apjungti savivaldos, mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių profesinio orientavimo veiklas siekiant efektyvių, plataus profilio profesinio orientavimo paslaugų teikiant ugdymo karjerai, profesinio veiklinimo, konsultavimo bei informavimo paslaugas. Siekiama gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą.  Regioniniai karjeros centrai „Karjeras“ skatina jaunuolius daugiau dėmesio skirti renkantis profesiją ir karjeros kelią. Jaunimui nuo 14 m. suteikiamos profesionalios profesinio orientavimo konsultacijos, galimybė „pasimatuoti profesiją“, įsitraukti į savanoriškas veiklas, padedant  mokyklose dirbantiems karjeros specialistams, RKC karjeros konsultantams ir veiklinimo koordinatoriams, psichologams ir socialiai atsakingiems verslininkams. Per 2022 metų I pusmetį visuose RKC 1838 moksleiviams ir jauniems asmenims iki 29 metų suteiktos individualios konsultacijos studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. Regioniniai karjeros centrai organizavo 836 informacinius, profesinius ir motyvacinius renginius moksleiviams ir jaunimui iki 29 metų, kuriuose dalyvavo per 10339 dalyvių. Regioniniai karjeros centrai intensyviai ieško socialinių ir verslo partnerių, siekdami RKC lankytojams suteikti kuo kokybiškesnes profesinio orientavimo ir veiklinimo paslaugas Per 2022 m. I -ąjį pusmetį visoje Lietuvoje sudaryta 76 bendradarbiavimo sutartys. Organizuota 212 veiklinimo renginių, iš kurių 176 pažintiniai vizitai, 36 individualus veiklinimai – šešėliavimas. Veiklinimo renginiuose dalyvavo apie 3528 moksleivius.

 Karjeras

2019 m. Gruodį Berlyne vykusiuose Politikos inovacijų apdovanojimuose „Karjeras“ pateko tarp finalistų! Europos teisėjai patikėjo, kad „Karjeras“ tikrai gali būti nominuotas kaip inovacija darbo srityje!