Regioniniai karjeros centrai

Regioninis karjeros centras – vieta, kuri telkia žmogaus ir visuomenės augimui.

MISIJA

  • Padėti pasitikėti savimi einant karjeros keliu

VIZIJA

  • Būti vieta, kuri telkia žmogaus ir visuomenės augimui

TIKSLAI

  • Padėti jauniems ir suaugusiems asmenims priimti karjeros sprendimus
  • Prisidėti prie regionų ekonominės ir socialinės plėtros
  • Bendradarbiauti teikiant kokybiškas karjeros konsultavimo bei profesinio veiklinimo paslaugas.

Alytaus Jaunimo darbo centro (JDC) patalpose 2019 m. buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje regioninis karjeros centras „Karjeras“. „Karjere" jaunimas nuo 14 m. sulaukia profesionalių profesinio orientavimo konsultacijų ir galimybės „pasimatuoti profesiją", įsitraukti į savanorišką veiklą, padedant  mokyklose dirbantiems karjeros konsultantams, Jaunimo darbo centrų darbuotojams, psichologams ir socialiai atsakingiems verslininkams.

2019 m. Gruodį Berlyne vykusiuose Politikos inovacijų apdovanojimuose „Karjeras“ pateko tarp finalistų! Europos teisėjai patikėjo, kad „Karjeras“ tikrai gali būti nominuotas kaip inovacija darbo srityje! 

Įvertinus sėkmingą Regioninio karjeros centro Alytaus „Karjeras“ veiklą,  taip pat atsižvelgiant į gerąją užsienio šalių praktiką, 2022 m I – ąjame pusmetyje, vykdant bendrą projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNŠC),   veiklą pradėjo 14 Regioninių karjeros centrų (RKC). 11 RKC finansuojami iš projekto lėšų, 3 RKC veikia Užimtumo tarnybos iniciatyva, siekiant kuo didesnio paslaugų prieinamumo. RKC tikslas - darniai apjungti savivaldos, mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių profesinio orientavimo veiklas siekiant efektyvių, plataus profilio profesinio orientavimo paslaugų teikiant ugdymo karjerai, profesinio veiklinimo, konsultavimo bei informavimo paslaugas. Siekiama gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą.  RKC „Karjeras“ skatina jaunuolius daugiau dėmesio skirti renkantis profesiją ir karjeros kelią. Jaunimui nuo 14 m. suteikiamos profesionalios profesinio orientavimo konsultacijos, galimybė „pasimatuoti profesiją“, įsitraukti į savanoriškas veiklas, padedant  mokyklose dirbantiems karjeros specialistams, RKC karjeros konsultantams ir veiklinimo koordinatoriams, psichologams ir socialiai atsakingiems verslininkams.

 „Karjero“ suteiktų paslaugų statistika: 

2019 m.: 131 – individualių konsultacijų moksleiviams,  6 – moksleivių konsultacijos su psichologu, 24 – susitikimai su įkvepiančiais lektoriais, 30 – parengtų gyvenimo aprašymų, 5 – pažintiniai mokinių vizitai įmonėse ir organizacijoje, 15 – bendradarbiavimo susitarimų.

2020 m. "Karjere" 254 moksleiviui suteiktos individualios konsultacijos studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. Individualių konsultacijų metu moksleiviai domėjosi ne tik studijų Lietuvoje, bet ir užsienyje galimybėmis. Individualios konsultacijos trukmė svyravo nuo 0,5 val. iki 2 val. Dėl individualių konsultacijų dažniausiai kreipėsi antros gimnazinės klasės moksleiviai (40 proc.) kiti – pirmos (5 proc.) ir trečios (20 proc.) ir ketvirtos (15 proc.) gimnazinės klasės moksleiviai, studentai ir profesinės mokyklos mokiniai (15 proc.) bei progimnazijų moksleiviai (5 proc.). Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai konsultavo 7 centro lankytojus, tai sudaro ~ 5 proc. visų į individualias konsultacijas atėjusių jaunuolių.  Savo kontaktus pateikę jaunuoliai turėjo galimybę gauti naujausią informaciją apie laisvas darbo vietas ir darbdavių vykdomas atrankas. Centro veikla dėl karantino 2020 m. daugiausiai vyko nuotoliniu būdu. Moksleiviai ieškojo pagalbos, rinkdamiesi mokymosi dalykus ugdymo planuose, savanorystės pasiūlymų - jiems buvo svarbu tinkamai pasirinkti mokomuosius dalykus ir pasitikrinti, ar pasirinkta studijų sritis jiems tinka. Vyresni jaunuoliai iki 29 m. domėjosi savo verslo kūrimo galimybėmis, registracija ir išmokomis Užimtumo tarnyboje.  Regioninio karjeros centro komanda organizavo 61 informacinį, profesinį ir motyvacinį renginį moksleiviams bei 9 pažintinius vizitus į Alytaus miesto įmones.

2021 m. "Karjere" 44 moksleivių suteiktos individualios konsultacijos studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. Individualių konsultacijų metu moksleiviai domėjosi ne tik studijų Lietuvoje, bet ir užsienyje galimybėmis. Regioninio karjeros centro komanda organizavo 37 informacinius, profesinius ir motyvacinius renginius moksleiviams, kuriuose dalyvavo 1192. Organizuoti virtualūs pažintiniai vizitai į Alytaus miesto įmones. Per 2021 metus „Karjeras“ padėjo įsidarbinti 6 mokiniams atostogų metu. Vienam studentui pagelbėjo surasti praktikos vietą. Centras dalyvavo MMT forume „Šiandien kuriu rytojų“, taip pat šalies mokytojams ir klasių vadovams skirtoje konferencijoje „Ateities profesijos, darbo rinkos apžvalga“.

2022 m.  RKC  6997 moksleiviams ir jauniems asmenims iki 29 metų suteiktos individualios konsultacijos karjeros planavimo, studijų, profesijos, mokomųjų dalykų pasirinkimo bei savęs pažinimo temomis. RKC organizuotuose  informaciniuose, motyvaciniuose, profesiniuose  užsiėmimuose, dalyvavo per 34111 mokinių ir jaunuolių iki 29 m. amžiaus. Veiklinimo renginiuose susipažino su skirtingomis profesijomis 8679 mokiniai nuo 14 m. ir jaunimas iki 29 m.

2023 m. RKC karjeros konsultantai suteikė informavimo ir konsultavimo paslaugų 62 341 jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų amžiaus. RKC organizuotuose užsiėmimuose dalyvavo 54 496 jaunuoliai, iš kurių išvažiuojamuosiuose užsiėmimuose  – 38 331 asmenys. Individualiose konsultacijose dalyvavo 7 845 RKC lankytojai. Veiklinimo paslaugos pažintinių ir individualių vizitų įmonėse metu buvo suteiktos 15 382 RKC klientams. Per ataskaitinį periodą bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru pasirašytos 167 naujos bendradarbiavimo sutartys su šalies įmonėmis, siekiant ateityje teikti veiklinimo paslaugas.

Daugiau informacijos apie paslaugas ieškokite čia.