Kokia man iš to nauda?

 Sėkmingai dalyvavęs projekto veiklose:

  • tapsi emociškai brandesnis
  • lengviau gebėsi prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje
  • lengviau susirasi darbą ir gebėsi konkuruoti darbo rinkoje
  • lengviau spręsi būsto ar šeimos kūrimo klausimus
  • būsi skatinamas neįsitraukti į pačiam ir visuomenei žalingą veiklą
  • bus užtikrinta pozityvi socialinė ir profesinė integracija