Kokia man iš to nauda?

 Sėkmingai dalyvavęs projekto veiklose:

  • Labiau pažinsi save (gebėsi atpažinti savo stiprybes ir galimybes);
  • Gebėsi lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje;
  • Lengviau susirasi darbą ar mokymo įstaigą;
  • Būsi paskatintas įsitraukti į sau patinkančią mėgstamą veiklą;
  • Sužinosi apie savo, kaip jauno žmogaus, galimybes tavo mieste / miestelyje / apskrityje / šalyje / Europoje.