Kokia man iš to nauda?

 

Sėkmingai dalyvavęs projekto veiklose:

  • Labiau pažinsi save (gebėsi atpažinti savo stiprybes ir galimybes);
  • Gebėsi lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje;
  • Lengviau susirasi darbą ar mokymo įstaigą;
  • Būsi paskatintas įsitraukti į sau patinkančią mėgstamą veiklą;
  • Sužinosi apie savo, kaip jauno žmogaus, galimybes tavo mieste / miestelyje / apskrityje / šalyje / Europoje.

 Finansinė nauda*:

  • projekto lėšomis apmokamas privalomasis sveikatos draudimas (PSD);
  • kelionės išlaidų kompensavimas ( taikomas fiksuotas įkainis - 0,08 Eur/km, kompensuojamos trumpiausio maršruto atstumo kelionės  išlaidos);
  • maitinimo išlaidų kompensavimas  (maitinimo išlaidos dalyviui kompensuojamos taikant fiksuotą įkainį – 2,08 Eur už vieną 2 ir daugiau valandų trukmės susitikimą su JGI koordinatoriumi, kai yra sudarytas dalyvio individualus veiklos planas);
  • savanorių apgyvendinimo kompensavimas.

*Yra papildomų sąlygų.