Kokia man iš to nauda?

 Sėkmingai dalyvavęs projekto veiklose:

  • Labiau pažinsi save (gebėsi atpažinti savo stiprybes ir galimybes);
  • Gebėsi lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje;
  • Lengviau susirasi darbą ar mokymo įstaigą;
  • Būsi paskatintas įsitraukti į sau patinkančią mėgstamą veiklą;
  • Sužinosi apie savo, kaip jauno žmogaus, galimybes tavo mieste / miestelyje / apskrityje / šalyje / Europoje.

 Projekto nauda tau:

  • Dalyvaudamas projekte galėsi gauti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD).
  • Jei gyveni toliau, apmokėsime kelionės išlaidas atvykstant į susitikimą ar savanoriavimo vietą (taikomas fiksuotas įkainis - 0,08 Eur/km, kompensuojamos trumpiausio maršruto atstumo kelionės išlaidos ).
  • Jei tavo ir koordinatoriaus susitikimas vyks 2 val. ir daugiau, bus taikomas maitinimo išlaidų kompensavimas 2,08 Eur.
  • Jeigu nuspręsi, kad šiuo metu mokytis ar dirbti dar nesinori ir pasirinksi savanorystę kitame mieste, mes užtikrinsime, kad turėtum, kur gyventi.