Paslaugos

Tau bus suteiktos šios paslaugos:

  • pagalba pažįstant save
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga
  • motyvavimas
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui) paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai - 8 organizacijos) paslauga
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslauga
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai - dvi organizacijos) paslauga
  • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą paslauga 

 Itin daug dėmesio pirmiausiai bus skiriama jaunų žmonių paieškai, pritraukimui ir motyvacijai įsitraukti į projekto veiklas. Vėliau – siekiama ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų planą, sudarytą atsižvelgiant į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, tolimesnės karjeros planus, jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis. Taip pat bus atsižvelgiama į socialinius įgūdžius, emocines, bendravimo, asmenybės problemas. Jaunimo reikalų departamentas