Paslaugos

Tau bus suteiktos šios paslaugos:

  • pagalba pažįstant save
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga
  • motyvavimas
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui) paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai - 8 organizacijos) paslauga
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslauga
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais paslauga
  • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai - dvi organizacijos) paslauga
  • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą paslauga 

Su kiekvienu jaunuoliu  dirbama pagal individualų planą, sudarytą atsižvelgiant į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, tolimesnės karjeros planus, jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis.  "JUDAM" Koordinatoriai konsultuoja jaunimą, nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, t.y. teikia konsultavimo paslaugas ir dirba tiesiogiai su jaunimu neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosiose erdvėse, gatvėse, parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose, klubuose ir kt.). "JUDAM" koordinatoriai pirmiausia susipažįsta su jaunuoliais ir paskui bando padėti spręsti esamus sunkumus.