Projektas „JUDAM“ - kas tai?

Projektą „JUDAM“ įgyvendina Jaunimo reikalų agentūra.

Projekto „JUDAM“ tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje,  skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

 Projekto biudžetas:  2535325 Eur, iš jų 1635325 Eur ES fondų lėšos, 900000 Eur Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 1520 asmenų

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

 "JUDAM" koordinatoriai yra pasiruošę padėti, jei:                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                        - esi iš sunkumus patiriančios šeimos,

                                                        - turi problemų su teisėsauga,

                                                        - esi grįžęs iš įkalinimo įstaigų,

                                                        - patiri pajamų ar kitus nepriteklius,

                                                        - turi priklausomybių,

                                                        - gyveni ar jau išėjai iš globos įstaigų.