Projektas „JUDAM“ - kas tai?

Projektą „JUDAM“ įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto „JUDAM“ tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

 Dalyvauti gali niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

Projekto biudžetas: 1.650.000 eurų

Projekto dalyvių skaičius: 850 asmenų

Projektas bus finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

 Ypatingą dėmesį skirsime, jei tu:                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                        - esi iš sunkumus patiriančios šeimos,

                                                        - turi problemų su teisėsauga,

                                                        - esi grįžęs iš įkalinimo įstaigų,

                                                        - patiri pajamų ar kitus nepriteklius,

                                                        - turi priklausomybių,

                                                        - gyveni ar jau išėjai iš globos įstaigų.