Projekto veiklos

VEIKLOS:

1. NEAKTYVIŲ JAUNUOLIŲ PAIEŠKA, MOTYVAVIMAS, SOCIALINIŲ IR DARBINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

JGI koordinatoriai:

 • dirbs su jaunimu, nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, siekiant identifikuoti NEET tikslinę grupę ir pateikti jam atitinkantį jo poreikį pasiūlymą;
 •  dirbs tiesiogiai su jaunimu neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosios erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai ir kt.), siekiant identifikuoti NEET tikslinę grupę ir pateikti jam atitinkantį poreikį pasiūlymą;
 • dirbs su jaunimo grupėmis pasitelkiant įvairias veiklas, kurios padeda identifikuoti NEET tikslinę grupę. 


2. ASMENINIŲ, TARPASMENINIŲ IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (STRESO/KONFLIKTŲ ĮVEIKIMAS, SOC. SANTYKIAI, PROBLEMŲ SPRENDIMAS)

atrinkti projekto partneriai teiks „Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas“, kuriomis pasinaudojęs tu žinosi ir mokėsi:

 • darbo grupėje/komandoje pagrindinius etapus bei grupės narių vaidmenis, komunikacijos proceso eigą;
 • sudėtingų situacijų (streso, konflikto) įveikimo priemones ir būdus;
 • konstruktyvaus problemų sprendimo strategijas;
 • įvertinti savo asmeninius privalumus ir trūkumus, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • įvertinti savo vietą socialiniuose santykiuose, suprasti jos reikšmę ir keitimo galimybes;
 • konstruktyviai spręsti iškylančias problemas;
 • priimti savo jausmus ir suprasti jų išraiškos reikšmę socializacijos proceso efektyvumui;
 • pasitikėti savimi ir adekvačiai vertinti save socialiniuose santykiuose.

Partnerių sąrašas:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

amc@vilnius.caritas.lt

Odminių g. 12, Vilnius

VšĮ "Gerumo rankos"

info@gerumorankos.eu

Ašigalio g. 17-79, Kaunas

Elektrėnų kultūros centras

kcelektrenai@gmail.com

Draugystės g. 2, Elektrėnai

Gargždų atviras jaunimo centras

youthcenterdirector@gmail.com

Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos r.

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla

juventa.jurgeliene@gmail.com

Vilniaus g. 14, Joniškis

Panevėžio atviras jaunimo centras

d.juodeliene@panevezioajc.lt

Ramygalos g. 18, Panevėžys

 

3. DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ REINTEGRUOTIS Į ŠVIETIMO/DARBO RINKOS SISTEMAS, UGDYMAS (SIAUROS SRITIES SPECIALISTAI – TEISININKAS, FINANSŲ KONSU LTANTAS, KARJEROS SPECIALISTAS, PSICHOLOGAS, SOCIALINIS DARBUOTOJAS)

 

Pagal poreikį tau galės būti teikiamos siauros srities specialisto paslaugos: psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, lietuvių ar anglų kalbos mokytojo, asmeninio finansininko, karjeros specialisto ir pan. 

JGI koordinatoriui nustačius poreikį konkretaus specialisto paslaugoms, ir pranešus apie jį projekto veiklos koordinatorei, Jaunimo reikalų departamente gali būti įdarbinamas siauros srities specialistas, kuris su tavimi dirbs individualiai.

 

4.JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

 

JGI koordinatoriui įvertinus tavo pasirengimą ir motyvaciją, tau gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje. Ši veikla bus organizuojama pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti  nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.
Savanoriams pagal poreikį bus suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas (maitinimo, kelionės, privalomojo sveikatos draudimo (PSD), apgyvendinimo, specialiosios priemonės savanoriškai veiklai atlikti) ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

 SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANTYS PARTNERIAI:

 

 

 

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

mes@savanoriai.org

Šeškinės g. 65, Vilnius

Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba"

lc.slauga@gmail.com

Aukštaičių g. 6, Kaunas

  Pexels.com nuotrauka