Statistika

 PROJEKTO DALYVIAI:

Nuo projekto pradžios iki 2020 m. balabdžio 3 d. – 246 dalyviai.

 Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ryškėja tris tikslinių grupių kategorijos, kurioms yra priskiriami daugelis projekte dalyvaujančių jaunuolių:

  • Sunkumus patiriančios šeimos
  • Patiriantys pajamų nepriteklių
  • Ilgalaikiai bedarbiai

  • Projekto dalyvių amžiaus vidurkis – 22 metai.
  •  Projekte dalyvaujančių nepilnamečių skaičius ir procentinė išraiška:

 

Dalyvių skaičius

Procentinė išraiška

Nepilnamečiai

37

15, 04 proc.

Pilnamečiai

209

84, 96 proc.

Iš viso:

246

100 proc.

 

 

Šaltinis: Jaunimo reikalų departamentas.