Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (Toliau - JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa - tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą - dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia.

JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus - tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su mentoriumi (SVO organizacija), darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, pasirašę trišalę sutartį su priimančia organizacija ir savanorišką veiklą organizuojančia organizacija ir kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų departamentui bei vyksta nuolatinis darbas su SVO mentoriumi(e), įgija tam skirtą specialų pažymėjimą, kuris pateikiamas, kaip dokumentas suteikiantis stojamojo balo dedamąją. 

 

 

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos kokybė užtikrinama vadovaujantis JST savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašu

JST programos metu savanoriai įgyja įvairias bendrąsias kompetencijas neformaliuoju būdu, kurios yra įvertinamos ir įsivertinamos bei pripažįstamos nuoseklių susitikimų su SVO organizacijos mentoriais metu. Tam, jog savanoriui bei mentoriui būtų lengviau struktūruoti savanorio patirtį ir padaryti išmoktus dalykus matomais ir atpažįstamais kitiems – naudojami III-jų skirtingų išmokimo lygių skaitmeniniai ženkliukai.

Jei savanoris(-ė) pageidauja gauti 0,25 balo stojant į aukštąją mokyklą, privalo aptarti 5 pagrindines kompetencijas (mokymosi mokytis, socialinius ir pilietinius gebėjimus, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, mokslo ir technologijų, iniciatyvumo ir verslumo). Aptarimo rezultatą patvirtina mentorius. Šio proceso tikslas yra suteikti sąmoningumo bei sudėti atskaitos taškus savanoriui(-ei) kiekvienoje temoje (kompetencijoje).

Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių kompetencijos vertinamos vadovaujantis Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu.

 Kontaktai informacijai: JST programos vadovė Sandra Gaučiūtė Tel. +370 633 21906, el. p. sandra.gauciute@jrd.lt.