Savanorystė projekte "JUDAM"

Jaunimo garantijų iniciatyvos (toliau - JGI) koordinatoriui įvertinus jaunuolio pasirengimą ir motyvaciją, jam gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje. Ši veikla organizuojama pagal JST programos modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu gali atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.

SVARBU : reikia nepamiršti, jog JST  veikla turi būti nuosekli, o per 6 mėn. laikotarpį reikia surinkti ne mažiau nei 240 val.  Daugiau apie programą skaityk čia.

Projekto savanorystės veikloje gali dalyvauti visi asmenys, patenkantys į Užimtumo tarnybos vykdomo pirminės intervencijos projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ tikslinę grupę. Baigęs savanorystę jaunas asmuo iš karto gali būti nukreiptas į Užimtumo tarnybos vykdomo antrinės intervencijos projekto „Jaunimo užimtumo skatinimas“ veiklas.

JGI koordinatoriai, kurių dalyviai norėtų savanoriauti arba domisi šia galimybe, pirmiausia apie tai turėtų informuoti projekto "JUDAM" veiklų koordinatorę Ramunę Rinkūnienę (tel. nr. +370 605 01626, el. p. ramune.rinkuniene@jrd.lt), kuri pateiks detalią informaciją.   

Kaip vyksta NEET savanoriškos veiklos organizavimo projekte pirmieji etapai?

  1. JGI koordinatorius su jaunuoliu atlieka pasiruošimą savanorystei: jaunuoliui pristatoma savanorystės veikla ir išsiaiškinama savivaldybė, kurioje jis savanoriaus.
  2. JGI koordinatorius informuoja mentorių apie jaunuolį, kuris nori savanoriauti.
  3. Sutariama dėl trišalio jaunuolio, JGI koordinatoriaus ir mentoriaus susitikimo. Jei jaunuolis pasiruošęs savanorystei, darbą su juo perima mentorius. Jei įvykus susitikimui paaiškėja, kad jaunuolis savanoriauti negali, su juo toliau dirba JGI koordinatorius.
  4. Mentorius kartu su jaunuoliu suranda tinkančią savanorystės vietą. Priimančios organizacijos paieška (iki trišalės savanorystės sutarties sudarymo) neturėtų užtrukti ilgiau negu 2-3 sav.
  5. Sudaroma trišalė jaunimo savanoriškos tarnybos sutartis.
  6. JGI koordinatorius planuojamą savanorišką veiklą įtraukia ir aprašo jaunuolio IVP. Informaciją dėl jaunuolio savanorystės mentorius perduoda JGI koordinatoriui.
  7. Jaunuoliui pradėjus savanoriauti, mentorius perima darbą su jaunuoliu iš JGI koordinatoriaus, tačiau JGI koordinatorius vis tiek reguliariai palaiko ryšį su juo bent kartą per savaitę susitikdamas arba susisiekdamas telefonu.
  8. Už savanorišką tarnybą atliekančių dalyvių lankomumo grafikų pildymą atsakingas mentorius: išdalyvautų valandų suvedimą į EDB sistemos lankomumo grafikus ir parašų surinkimą fiziniuose lankomumo JST grafikuose.
  9. Mentorius taip pat turėtų padėti savanoriams užsiregistruoti JAVAKIS duomenų bazėje https://jst.jrd.lt/newCandidate. Projekto savanoriams Departamento administratorius galės priskirti žymę „JUDAM“.
  10. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį savanorystės eigai aptarti mentorius inicijuoja ir organizuoja bendrus susitikimus, kuriuose dalyvauja: jaunuolis, mentorius ir priimančiosios organizacijos kuratorius. Tokiuose susitikimuose gali dalyvauti ir JGI koordinatorius.

Pabaigus savanorišką veiklą jaunuoliui, kuris įgyvendino visus programos reikalavimus, bus išduodamas kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

 Savanoriškos veiklos organizavimo partneriai projekte „JUDAM“:

Pavadinimas

Adresas

El. paštas

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

Šeškinės g. 65, Vilnius

mes@savanoriai.org

Labdaros ir paramos fondas ,,Pagalbos namuose tarnyba"

Aukštaičių g. 6, Kaunas

lc.slauga@gmail.com

 Kontaktai informacijai:

JST programos vadovė Sandra Gaučiūtė Tel.  +370 633 21906, el. p.  sandra.gauciute@jrd.lt.

 Projekto „Judam“ veiklų koordinatorė Anastasija Olenkovič  Tel. +3706 05 01626 , el. p.  anastasija.olenkovic@jrd.lt.