Statistika

šaltinis: Užimtumo tarnyba 
 
 Projekto lėšų panaudojimas

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2021-02-28

Su jaunimu dirbančių specialistų darbo sąlygų sudarymas

4.356.230,11                                                                    

1.768.012,57

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų asmenų kompetencijų didinimas ir integravimas į darbo rinką arba švietimo sistemą.

598.558,40

25.756,96

Informavimas apie projektą

25.713,21

 90,75

 
 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021-02-28
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje Skaičius 9.500,00  7972
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenys Skaičius 1.900,00  3864